Deniz Taşımacılığı

Uluslararası kargo taşımalarında deniz yolunun tercih edildiği taşıma modelidir. Bu işlem bütün ticaret gemilerini içermektedir. Yük taşımacılığının günümüzde üçte biri deniz yolu  ile gerçekleştirilmektedir. Denizyolu taşımacılığında kabotaj ya da açık deniz taşımacılık farkı gözetmeksizin firmalar Liner veya tramp yöntemlerinden birini tercih ederek hizmet vermektedir. Liner Deniz Taşımacılığı Denizyolu taşımacı

image

lık yöntemlerinden biri olan Liner taşımacılığı düzenli ve sürekli bir tarife kapsamında hizmet vermektedir. Zamanlama bu sistemin temelini oluşturmaktadır. Denizyolu taşımacılık seferini yapan gemiler belirli bir tarifeye uymaktadırlar. Bu sefer programında hangi limanlara hangi zaman diliminde yanaşılacağı yer almaktadır. Bu durum yükleyicilerin müşteri ihtiyaçları doğrultusunda önceden bilgi ve tedbir almasını sağlamaktadır. Modelin ön plana çıkan özelliği hizmetin sürekliliğidir. Denizyolu Taşımacılık faaliyeti yürüten gemiler yeterince yük bulamasalar bile limana uğrayarak programlarını aksatmamaktadır. Sefer programı kapsamından çıkarılan limanlar yükleyici ve taşıtanlara önceden duyurulmaktadır. Tramp Deniz Taşımacılığı Denizyolu Taşımacılık faaliyetlerinden bir diğeri ise tramp taşımacılığıdır. Bu taşımacılık sistemi yük olan limanlar arasında hizmetin yapılmasıdır. Gemiler yük bulunan limanlara gider ve aynı limanda sürekli kalmayarak istikrarsız bir şekilde çalışır. Bu sınıfa ham petrol, kömür, şeker, gübre, fosfat, çimento ve tuz gibi yükler dahil edilebilmektedir. Tramp taşımacılığı bir geminin aynı tür yükü alabileceği en fazla şekilde ağzına kadar doldurarak en uygun maliyetli taşımacılığı hedeflemektedir.